Trend postavljanja zelenih zidova (poznatijih i kao živi zid ili vertikalni vrt) u našim domovima, kancelarijama, školama i restoranima širi se poput …

Zeleni krovovi imaju mnogo ekonomskih, ekoloških i socijalnih benefita. Oni pospešuju odvodnjavanje, prečišćuju vazduh, smanjuju temperaturu u objektu, štede energiju i pospešuju …

U mnogim društvima cirkularna ekonomija se pretežno doživljava sa stanovišta poboljšanog upravljanja otpadom u smislu smanjenja, ponovne upotrebe i reciklaže otpada. Iako …

Zelene fasade privlače i gube manje toplote. Biljke takođe uzrokuju isparavanje, što pomaže da grad ili gradska klima budu hladniji. Vertikalna vegetacija …

Evropska komisija usvojila je novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju (EK, 2020. LINK) – jedan od glavnih blokova evropskog Zelenog dogovora, nove …

Tokom poslednjih pet decenija, brojnostglobalne populacije se udvostručila, ekstrakcija resursa utrostručilo, a bruto domaći proizvod učetvorostručio. Vađenje i prerada prirodnih resursa ubrzali …

Globalna razvojna agenda 2030, EU-zeleni dogovor i Sporazum iz Pariza pružaju jasne smernice o tome kako klimatski i ekološki izazovi današnjeg sveta …